ثبت شماره پلاک خودرو نمایشگاه ارگانوفود مشهد 98

فرصت ثبت نام کارت پارکینگ به اتمام رسیده است.

اطلاعات ثبت شده بعد از تاریخ 1398/12/03 ساعت 10 صبح در روز پایان  نمایشگاه اعمال خواهند شد.

مشارکت کنندگان گرامی :

خواهشمند است شماره پلاک خودرو خود را مطابق فرم زیر وارد نمایید :

pelak