گزارش عملکرد سال 96

گزارش عملکرد اولین نمایشگاه محصولات ارگانیک و موادغذایی سال 96

جهت دریافت گزارش عملکرد نمایشگاه ارگانوفود سال 96 , فایل زیر را دانلود نمایید.

گزارش عملکرد نمایشگاه سال 96