پوستر نمایشگاه

دومین نمایشگاه عرضه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده همزمان با جشنواره غذای مشهد