زمان ومحل برگزاری نمایشگاه

دومین نمایشگاه عرضه محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم گواهی شده همزمان با جشنواره غذای مشهد

 

زمان ومحل برگزاری نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

زمان بازدید از نمایشگاه :

1 الی 5 اسفندماه

ساعت بازدید از نمایشگاه :

17 الی 22

محل برگزاری نمایشگاه :

 محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد