درباره ما–

شرکت برساز رویداد پارس

شرکت برساز رویداد پارس به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه های تخصصی در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران، نمایشگاه بین المللی مشهد ونمایشگاه بین المللی شیراز فعالیت می نماید. این شرکت از جمله شرکتهای پیشرو در زمینه بکار گیری روش ها و تکنیک های جدید در پروسه مدیریت و برگزاری نمایشگاه تخصصی در کشور می باشد. عمده فعالیت های این مجموعه تا کنون بر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در حوزه صنعت غذا وماشین آلات مربوطه، چاپ و بسته بندی و کشاورزی و دامداری متمرکز بوده است. شرکت برساز رویداد پارس با رویکرد گسترش حضور بازدید کنندگان متخصص و مجموعه های بین المللی در نمایشگاه های داخلی و خارجی اقدام به همکاری با شرکتهای بزرگ نمایشگاهی دنیا از جمله Messe-duesseldorf ، IFW expo و Fair-consult نموده است.


نمایشگاه کشاورزی و ماشین آلات وابسته شهر آفتاب تهران

نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته مشهد

نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته شیراز

نمایشگاه دام وطیور مشهد

نمایشگاه چاپ , بسته بندی وفرآوری شهرآفتاب تهران

نمایشگاه چاپ ,بسته بندی وصنعت کارتن مشهد

نمایشگاه هتلداری وصنایع وابسته مشهد

نمایشگاه ارگانوفودمشهد